11 stycznia 2018

Katowicka Wielka Liga Czytelników – Rodzinne Czytanie

Kreowanie mody na czytanie wśród rodzin to główny cel „Katowickiej Wielkiej Ligi Czytelników – Rodzinne Czytanie”. Projekt jest adresowany do dzieci z katowickich przedszkoli i szkół specjalnych wraz z ich rodzinami.

Udział w projekcie polega na wspólnym przeczytaniu 15 książek oraz uzupełnieniu Pamiętnika Młodego Czytelnika. Autorzy wypełnionych pamiętników będą mogli uczestniczyć w VII Wielkiej Zabawie Rodzinnej (9 czerwca 2018 r.), podczas której odbiorą dyplomy i upominki.

Uczestników zgłaszają rodzice/opiekunowie prawni za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Zgłoszenia można przesyłać do 25 marca 2018 r.

Organizatorami projektu są: Stowarzyszenie „Wielka Liga”, Urząd Miasta Katowice, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach oraz Doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych.

Szczegółowe informacje

Regulamin konkursu

Formularz rejestracyjny