14 lutego 2018

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Jesteśmy dumni z Polski, naszej Ojczyzny”

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku i Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu organizują ogólnopolski konkurs plastyczny pt.„Jesteśmy dumni z Polski, naszej Ojczyzny”. Konkurs objęty jest patronatem medialnym tygodnika „Gość Niedzielny”.


Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku 5-6 lat z oddziałów przedszkolnych w całym kraju. Celem konkursu jest:

  • wzbudzanie u dzieci postawy patriotycznej oraz szacunku do symboli narodowych,
  • przybliżenie dzieciom walorów ziemi ojczystej, jej bogatej historii, tradycji i kultury,
  • propagowanie wiedzy o tematyce patriotycznej w formie plastycznej,
  • kształtowanie inwencji twórczej, wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci,
  • rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży w zakresie technik sztuki plastycznej,
  • czerpanie radości z procesu tworzenia i prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej.

Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej pt. „Jesteśmy dumni z Polski, naszej Ojczyzny”, której otwarcie odbędzie się w kwietniu 2018 r. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki w Elblągu.


Regulamin konkursu
Plakat informacyjny