25 stycznia 2018

Póki nie jest za późno – konkurs na projekt historyczny

Póki nie jest za późno – konkurs na projekt historyczny, organizowany przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Konkurs adresowany jest do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami.


Projekty muszą dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych XX-go wieku. Praca nad nimi powinna stworzyć uczniom możliwość poszukiwania i badania różnorodnych źródeł historycznych oraz przedstawiania ich w interesującej i twórczej formie. Dla nauczycieli może stać się inspiracją do poszukiwania nowych, ciekawych i twórczych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu. Projekty wraz z oświadczeniem i wypełnionym formularzem zgłoszenia z dopiskiem „Konkurs na projekt historyczny” należy nadsyłać do 30 marca 2018 r. na adres: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Muzealna 4, 48-316 Łambinowice.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej muzeum www.cmjw.pl. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 8 czerwca 2018 r. w czasie XIV sesji edukacyjnej „Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej”, która będzie miała miejsce w opolskiej siedzibie Muzeum. Wszystkich chętnych – finalistów jak i uczestników konkursu – zapraszamy na sesję i finał. Dodatkowych informacji udziela Dział Edukacji i Wystaw Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, tel./fax 77 434 34 75. Osobami odpowiedzialnymi za organizację konkursu są mgr Iwona Cichoń (e-mail: i.cichon@cmjw.pl) oraz mgr Sebastian Mikulec (e-mail: s.mikulec@cmjw.pl).


Regulamin X edycji konkursu na projekt historyczny

Formularz zgłoszenia

Oświadczenie na wykorzystanie wizerunku osoby dorosłej

Oświadczenie na wykorzystanie wizerunku dziecka

plakat