6 lutego 2018

Projekt Szkoła Kompetencji

Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, we współpracy
z Śląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach zapraszają kadrę kierowniczą śląskich szkół i przedszkoli (dyrektorów, zastępców, kierowników świetlic, nauczycieli – kierowników zespołów) do udziału w projekcie SZKOŁA KOMPETENCJI  uruchomionym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.