9 czerwca 2021

Szkolenia dla nauczycieli w zakresie zmian wynikających z dodatkowego kierunku polityki oświatowej państwa

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele szkół w woj. śląskim

Uprzejmie informuję, że Minister Edukacji i Nauki dokonał zmiany podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 polegającej na wskazaniu dodatkowego kierunkuDziałania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią”.


W związku z powyższym publiczne placówki doskonalenia nauczycieli przygotowały ofertę szkoleniową w zakresie wdrażanych zmian.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty przygotowanej przez placówki doskonalenia nauczycieli.

Informacje o szkoleniach zamieszczone są na stronach internetowych placówek doskonalenia nauczycieli:

  1. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach – https://www.metis.pl/szkolenia/Itemid,7/task,calendar/v
  2. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ,,WOM” w Katowicach – https://www.womkat.edu.pl/pl/Oferta/Oferta_dotyczaca_wytycznych_MEiN
  3. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ,,WOM” w Częstochowie – : https://www.womczest.edu.pl/new/dodatkowy-kierunek-polityki-oswiatowej-panstwa-oferta-szkolen-vi-vii-viii-2021-r/
  4. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ,,WOM” w Bielsku-Białej – https://docs.google.com/document/d/1c6yzXgVz55u0v9lawNNnPya6KJ0O3z4Hkkl0KMvpZ50/edit
  5. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Rybniku – https://wom.edu.pl/?page_id=8580
  6. Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie – https://www.sod.edu.pl/oferta-edukacyjna-sod-2020-2021/
  7. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim – https://podn.wodzislaw.pl/pl/wydarzenia/
  8. Bielsko-Bialski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej – https://www.bbodn.edu.pl/aktualnosci/szkolenia-z-zakresu-wsparcia-wychowawczego-i-psychoprofilaktycznego
  9. Centrum Doskonalenia Nauczyciela w Sosnowcu – https://cdnsosnowiec.edupage.org/a/oferta