2 lutego 2017

Kursy kwalifikacyjne w województwie śląskim

Wykaz kursów kwalifikacyjnych realizowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli w województwie śląskim za zgodą Śląskiego Kuratora Oświaty.

Wykaz kursów kwalifikacyjnych