14 lipca 2017

Przerwa techniczna w działaniu aplikacji nowego SIO

Na stronie zmodernizowanego SIO opublikowano komunikat dot. przerwy technicznej w działaniu aplikacji SIO.  Zmodernizowany System Informacji Oświatowej zostanie wyłączony w dniu 14 lipca 2017r. o godzinie 15:00. Ponowne uruchomienie systemu zaplanowano na dzień 24 lipca 2017r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
oraz Kierownicy innych podmiotów
zobowiązanych do przekazywania danych do systemu informacji oświatowej,

uprzejmie informujemy, że w związku z nadchodzącym wdrożeniem, na czas niezbędny do prawidłowego wykonania prac wdrożeniowych, zmodernizowany System Informacji Oświatowej zostanie wyłączony w dniu 14 lipca 2017r. o godzinie 15:00.

System zostanie ponownie włączony po poprawnym zakończeniu wdrożenia, co jest zaplanowane na dzień 24 lipca 2017r.

Z poważaniem
Zespół SIO


Bliższe informacje na stronie: sio.men.gov.pl