14 lutego 2020

Konferencja Edukacja przez szacunek do przyrody, tradycji, historii.

Kuratorium Oświaty w Katowicach i  Urząd  Marszałkowski Województwa Śląskiego organizują konferencję: Edukacja przez szacunek do przyrody, tradycji i historii, na którą serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół i nauczycieli.

Termin konferencji – 3 marca 2020 r.

Miejsce: Sala Sejmu Śląskiego, Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji zgłasza dyrektor szkoły poprzez platformę SOK. Ankieta: Rejestracja na konferencję Edukacja przez szacunek do przyrody, tradycji i historii.

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych.

Osoba do kontaktu: wizytator w Wydziale Jakości Edukacji Kuratorium Oświaty Sylwia Kuraś, tel. 32 606-30-14

Załączniki

Program konferencji
Data: 2020-02-20, rozmiar: 91 KB
Klauzula informacyjna uczestnika konferencji
Data: 2020-02-14, rozmiar: 34 KB