11 października 2019

Konferencja Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród… (Maria Konopnicka)

8 października 2019 r. w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja pod hasłem Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród… (Maria Konopnicka). Gospodarzem wydarzenia była Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer. Swoją obecnością konferencję zaszczycili również: Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Beata Białowąs, Opolski Kurator Oświaty Michał Siek, Wicekurator Oświaty Dariusz Domański, Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach dr Andrzej Sznajder, Przewodnicząca Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Anna Kubica oraz Starosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Bernard Bednorz. Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wykładów poświęconych genezie wybuchu powstań śląskich i ich znaczeniu dla procesu kształtowania się granic Polski. Wykłady zaprezentowali: prof. dr hab. Dariusz Nawrot,  dr hab. Monika Ożóg, dr Bartosz Kuświk, Ryszard Mozgol i Romuald Kubiciel. Romuald Kubiciel – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu –  jest również autorem wystawy „Tradycja i pamięć” poświęconej heraldyce powstańczej, która towarzyszyła konferencji. Niezwykle uroczystą częścią spotkania był koncert pieśni powstańczych wykonanych przez Chór Nauczycielski Laetitia Cantus im. Małgorzaty Mandat-Kłos z Zabrza.

Konferencja zainaugurowała kampanię prowadzoną przez Śląskiego Kuratora Oświaty
z okazji 100. rocznicy wybuchu powstań śląskich To ziemia, na której rodzą się diamenty. (św. Jan Paweł II). Na kampanię złożą się liczne przedsięwzięcia edukacyjne, takie jak konkursy, warsztaty i konferencje. Projekty zaproponowane w ramach kampanii będą adresowane do uczniów, nauczycieli i szkół województwa śląskiego. Informacje o planowanych wydarzeniach i regulaminy konkursów będą publikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w zakładce: 100-lecie powstań śląskich.