13 lutego 2018

Konferencja Stała się Niepodległa

W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska, ogłosiła rok szkolny 2017/2018 Rokiem dla Niepodległej. Kuratorium Oświaty w Katowicach przystępuje do realizacji licznych przedsięwzięć mających na celu upamiętnienie tej ważnej rocznicy.
Konferencja Stała się Niepodległa, która inauguruje cykl przedsięwzięć realizowanych pod hasłem Polska to jest wielka rzecz! (S. Wyspiański), odbędzie się 27 lutego 2018 r. o godz. 9:00 w auli Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach, ul. Ułańska 7b. Rejestracji na konferencję można dokonać na platformie SOK do 20 lutego 2018 r. (decyduje kolejność zgłoszeń)

Załączniki

Program konferencji inauguracyjnej
Data: 2018-02-21, rozmiar: 130 KB