19 października 2020

Ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji z udziałem Śląskiej Kurator Oświaty

14 października 2020 r. Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer uczestniczyła w ogólnopolskich uroczystościach z okazji Dnia Edukacji. w trakcie uroczystości Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski wręczył odznaczenia państwowe, medale i nagrody, tytuły honorowe profesora oświaty kilkudziesięciu osobom z całej Polski. Wśród wyróżnionych byli również przedstawiciele województwa śląskiego.

Tegoroczne obchody zarówno ogólnopolskie, jak i lokalne odbywały się w wyjątkowych, trudnych warunkach naznaczonych epidemią.

– w tym roku Dzień Edukacji Narodowej odbywa się w trudnym okresie. Dlatego tym bardziej dziękuję wszystkim nauczycielom, pracownikom szkół, że przyczynili się do tego, że mimo przeszkód szkoła pracuje normalnie. Dziękuję za dotychczasowy wysiłek i gratuluję wszystkim nagrodzonym oraz odznaczonym – podkreślił minister.
W tym roku w województwie śląskim 276 nauczycieli zostało odznaczonych Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Honorowym Tytułem Profesora Oświaty zostały wyróżnione dwie nauczycielki: z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku – Białej oraz z Zespołu Szkół Spożywczych w Zabrzu. 69 nauczycieli wyróżniono nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, a 77 – nagrodami Śląskiego Kuratora Oświaty.

W czasie uroczystości w Warszawie Alicja Janowska Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, natomiast Barbara Romanowska z Kuratorium Oświaty w Katowicach – Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. w uroczystości w Warszawie woj. śląskie reprezentowała również nauczycielka z Zespołu Szkół w Lublińcu odznaczona Medalem KEN, nauczyciel z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych „Meritum” w Siemianowicach Śląskich wyróżniony nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, a także nauczyciele uhonorowani tytułem Profesora Oświaty.