4 stycznia 2018

Seminarium „Quality in Early Childhood Education and Care”

Seminarium kontaktowe: “Quality in Early Childhood Education and Care” organizowane jest w dniach 01 – 02.02.2018 w Sztokholmie. Termin zgłoszeń upływa 9 stycznia 2018 r.


Tematyka i cele
Jakość w edukacji i opiece nad dziećmi w wieku przedszkolnym jest jednym z głównych priorytetów w ramach partnerstw strategicznych programu Erasmus+. Seminarium kontaktowe z elementami warsztatów ma na celu przedstawienie pomysłów na projekty w ramach akcji KA2 w sektorze Edukacji Szkolnej. Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy będą mieli okazję do nawiązania kontaktów, uczenia się, dzielenia się pomysłami i dobrymi praktykami oraz do utworzenia międzynarodowych partnerstw.
Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat programu Erasmus+, w szczególności akcji KA2 (partnerstw strategicznych). Podczas seminarium i warsztatów, eksperci i pracownicy Narodowych Agencji zapewnią wszelkie niezbędne wsparcie w celu znalezienia partnerów, przełożenia konkretnych pomysłów na projekty i przygotowania wniosku.

• Termin wydarzenia: 01 – 02.02.2018
• Miejsce: Sztokholm, Szwecja
• Termin zgłoszeń: 9 stycznia 2018 r.

Uczestnicy
Szkolenie skierowane jest do:
• przedstawicieli organizacji, które zamierzają realizować projekty w obszarze edukacji przedszkolnej, w tym: dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, władz regionalnych, władz szkolnych, ośrodków badawczych, instytucji szkolących nauczycieli. Wykaz instytucji uprawnionych znajduje się tutaj (uwaga: osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne nie są uprawnione do aplikowania do programu Erasmus+, chyba że posiadają odrębną osobowość prawną);
• zainteresowanych realizowaniem projektów partnerstw strategicznych w sektorze edukacji szkolnej w akcji KA2 (201 lub 229) programu Erasmus+;
• władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy 3 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia
Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa
Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+. Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu (2 noclegi) pokrywają organizatorzy. Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia. Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia. Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.
Organizatorzy proszą o zapoznanie się z regulaminem.
Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Karoliny Sucheckiej ksuchecka@frse.org.pl