1 czerwca 2017

Karta nr 9 – przydatne informacje dotyczące wypoczynku

Zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży przez organizatora mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie województwa śląskiego.

Karta informacyjna nr 9