1 czerwca 2017

Karta nr 1 – kurs na kierownika wypoczynku lub na wychowawcę wypoczynku

Wydanie zgody na zorganizowanie kursu na kierownika wypoczynku lub kursu na wychowawcę wypoczynku.

Karta informacyjna nr 1

Załącznik nr 1: Wzór wniosku

Załącznik nr 2: Harmonogram zajęć

Załącznik nr 3: Podsumowanie kursu

Załącznik nr 4: Zaswiadczenie o ukonczeniu kursu na kierownika wypoczynku

Załącznik nr 5: Zaswiadczenie o ukonczeniu kursu na wychowawcę wypoczynku

Załącznik nr 6: Program kursu na kierownika wypoczynku

Zalacznik nr 7: Program kursu na wychowawce wypoczynku