Zagraniczna Mobilno szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektw instytucjonalnych ESF POKL w roku 2013 i 2014

projekt nr 2013-2-PL1-ESF03-43085 Innowacyjne formy zapewnienia jakoci w nadzorze pedagogicznym i pracy szkoy realizowany we wsppracy z instytucj partnersk w RFN

Informacje o projekcie, program wizyty studyjnej, informacje nt. ewaluacji w RFN, prezentacja nt. Monachium

Dodany: 2014-07-07 | Data ostatniej modyfikacji: 2014-07-23
Dodany przez: D.Karwacki | Osoba udostpniajca informacj: Joanna Sobotnik