ksztacenie oglne

Internetowa platforma edukacyjna "Szkoa wyborw"

Studenckie Koo Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor”, dziaajce na Uniwersytecie Mikoaja Kopernika w Toruniu, realizuje projekt edukacyjny "Szkoa wyborów". Projekt ma na celu  promocj praw czowieka, umacnianie wartoci demokratycznych i praworzdnoci oraz popularyzacj postaw obywatelskich. Suy do pogbiania wiedzy z zakresu przedmiotu Wiedza o spoeczestwie. Przedsiwzicie odbywa si pod patronatem Pastwowej Komisji Wyborczej.
Projekt przygotowany zosta w formie interaktywnej, multimedialnej platformy i wykorzystuj nowoczesne technologie nauczania (bezpatne materiay dydaktyczne, m.in. filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne, testy on-line). Szczegóowe informacje i link do filmu: www.szkolawyborow.umk.pl

 

 

 

Dodany: 2015-01-22
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Redakcja