ksztacenie zawodowe iustawiczne

Portal ZawodyRegulowane.pl

Portal ZawodyRegulowane.pl powsta z misj dostarczania czytelnikom rzetelnych, aktualnych i penych informacji o zawodach regulowanych prawem w Rzeczypospolitej Polskiej. Przez zawód regulowany rozumiemy zawód, który ma swoje podstawy i uwarunkowania w aktach prawnych.
Autorzy portalu wyraaj nadziej, e projekt bdzie si rozwija równie przy udziale uytkowników portalu. Z zaoenia ma on odpowiada na potrzeby czytelników, aby sta si doskonaym narzdziem dla osób poszukujcych nowego zawodu, rozwijajcych si w danym kierunku jak równie dla profesjonalistów. Obecnie kademu zawodowi przyporzdkowany jest opis, wymagania dotyczce wykonywania danego zawodu, ewentualna cieka kariery, zadania zawodowe osób wykonujcych zawód oraz aktualne podstawy prawne. W opracowaniu jest równie materia dotyczcy orodków egzaminacyjnych oraz orodków szkoleniowych.
Wicej informacji na stronie internetowej projektu http://www.zawodyregulowane.pl

Dodany: 2010-09-21 | Data ostatniej modyfikacji: 2011-10-21
Dodany przez: M.Podstawski | Osoba udostpniajca informacj: Pawe Habryka