ksztacenie zawodowe iustawiczne

Informacja dotyczca zakoczenia dziaalnoci przez pastwowe komisje egzaminacyjne powoane przezkuratorw owiaty do przeprowadzania egzaminw kwalifikacyjnych umoliwiajcych uzyskanie tytuw zawodowych

Kuratorium Owiaty w Katowicach informuje i przypomina, e zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 205, poz. 1206) pastwowe komisje egzaminacyjne powoane przez kuratorów owiaty do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych umoliwiajcych uzyskanie tytuów zawodowych byy uprawnione do przeprowadzania tych egzaminów do 31 grudnia 2012 roku.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 wskazanej wyej ustawy, od dnia 1 stycznia 2013 r. osoby, o których mowa w ust. 1, które do dnia 31 grudnia 2012 r. nie zakoczyy zdawania egzaminów kwalifikacyjnych umoliwiajcych uzyskanie tytuów zawodowych, przystpuj do egzaminów potwierdzajcych kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 11.

 


 

Dodany: 2013-01-21 | Data ostatniej modyfikacji: 2013-10-17
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Pawe Habryka