programy rzdowe

Formularze sprawozdania z Rzdowego programu wspierania w latach 2015-2018 organw prowadzcych szkoy w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w szkoach - "Bezpieczna+"

 

 

Pismo

Wzór sprawozdania dla szkoy

Wzór sprawozdania dla organu prowadzcego szkoy

 

Dodany: 2016-12-06
Dodany przez: M.Rygalik | Osoba udostpniajca informacj: Katarzyna Zbczyska