e-Twinning

Krajowe seminarium kontaktowe programu eTwinning w Poznaniu

Nowoczesne nauczanie z eTwinningiem

 

Krajowe Biuro Kontaktowe programu eTwinning zaprasza na krajowe seminarium kontaktowe, organizowane w Poznaniu w dniach od 13 do 14 maja 2016r. Seminarium adresowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów, pracujcych w przedszkolach, szkoach podstawowych, gimnazjach oraz w szkoach ponadgimnazjalnych.

 

Udzia w seminarium jest bezpatny. Seminarium odbdzie si w jzyku polskim.

Do udziau zaproszeni s nauczyciele pocztkujcy w eTwinning, zainteresowani realizacj projektu edukacyjnego przez Internet we wspópracy z inn polsk szko.

 

Warunki rekrutacji:

1      rejestracja w programie eTwinning oraz moliwo zalogowania na platformie eTwinning Live;

2      brak dowiadczenia w realizacji projektów eTwinning;

3      gotowo do zaoenia projektu eTwinning.

Osoby, które po raz pierwszy wezm udzia w seminarium krajowym bd miay pierwszestwo podczas rekrutacji.

Rejestracja na seminarium jest dwuetapowa. Krok pierwszy to rejestracja w Programie eTwinning:

  1. etap wstpny – uzupenij formularz wstpny pod adresem https://www.etwinning.net/pl/pub/preregister.cfm;
  2. etap zasadniczy – odbierz e-mail w swojej skrzynce pocztowej z odnonikiem do dalszej rejestracji i dokocz rejestracj, tak, aby móc zalogowa si na platformie eTwinning Live.

Krok drugi to wypenienie formularza zgoszeniowego na stronie konferencji.

 

Termin nadsyania zgosze upywa 25 kwietnia 2016 r.

Wicej informacji, program oraz formularz zgoszeniowy na stronie seminarium: http://konferencje.frse.org.pl/eTwinningCSPL_Poznan2016 .

 

Dodany: 2016-04-13
Dodany przez: B.Badowski | Osoba udostpniajca informacj: Marzena Zabiegaa