e-Twinning

Seminarium kontaktowe eTwinning w jzyku hiszpaskim

Krajowe Biuro eTwinning zaprasza nauczycieli ze szkó ponadgimnazjalnych, zainteresowanych realizacj projektu eTwinning na midzynarodowe seminarium kontaktowe organizowane przez hiszpaskie biuro w dniach od  20 do 22 padziernika 2016 r. w Madrycie.
Spotkanie adresowane jest do nauczycieli kadej specjalnoci i prowadzone bdzie w jzyku hiszpaskim.
Organizatorzy oczekuj, i podczas seminarium powstan nowe, midzynarodowe projekty eTwinning.
Osoby zainteresowane udziaem w seminarium i speniajce kryteria rekrutacji proszone s o wypenienie formularza zgoszeniowego.
Warunki rekrutacji:
1.    nauczyciel kadej specjalnoci pracujcy w szkole ponadgimnazjalnej;
2.    rejestracja w programie eTwinning;
3.    swobodna komunikacja w jzyku hiszpaskim
Zgodnie z drugim warunkiem rekrutacji, osoby niezarejestrowane w programie nie s uprawnione do udziau w midzynarodowych seminariach i warsztatach eTwinning, dlatego te rejestracji naley dokona przed zgoszeniem swojej kandydatury na wyjazd.
Organizatorzy zastrzegaj, i w seminarium moe uczestniczy tylko jedna osoba z danej szkoy oraz e pierwszestwo maj nauczyciele, którzy nie brali wczeniej udziau                             w wydarzeniach midzynarodowych eTwinning.
Termin nadsyania zgosze upywa 15 wrzenia 2016 r.
W przypadku duej liczby zgosze nabór moe zosta zakoczony przed podanym terminem nadsyania zgosze.
Szczegóowe informacje, warunki finansowe oraz formularz zgoszeniowy dostpne s na stronie: http://www.etwinning.pl/seminarium-kontaktowe-etwinning-w-jezyku-hiszpanskim/ .
 

Dodany: 2016-09-09
Dodany przez: M.Rygalik | Osoba udostpniajca informacj: Marzena Zabiegaa