Bezpieczestwo, profilaktyka, wychowanie

Konkurs na projekt edukacyjny promujcy zmian zachowa w zakresie stylu ycia w rodowisku lokalnym - prowadzony w ramach X edycji Oglnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj Form"


Szanowni Pastwo Dyrektorzy szkó podstawowych i gimnazjów
uczestnicy Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Form”


Informujemy, e lski Pastwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaprasza szkoy do udziau w konkursie na projekt edukacyjny promujcy zmian zachowa w zakresie stylu ycia w rodowisku lokalnym - prowadzony w ramach X edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Form”. Konkurs organizuje Gówny Inspektor Sanitarny.
Celem konkursu jest zwikszenie efektywnoci oddziaywa programowych w zakresie promocji aktywnoci fizycznej przy jednoczesnym propagowaniu prawidowego, czyli zbilansowanego sposobu odywiania modziey oraz intensyfikacja dziaa edukacyjnych w rodowisku lokalnym. Konkurs skierowany jest do wszystkich szkó realizujcych tegoroczn edycj programu „Trzymaj Form”.
Regulamin konkursu na projekt oraz zaczniki do pobrania poniej.
Dodatkowe informacje mona uzyska w Oddziale Promocji Zdrowia i Komunikacji Spoecznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, ul. Raciborska 39, tel. (32) 351 23 17 – Pani Anna Piacko.


Materiay do pobrania:

•    Regulamin konkursu na projekt
•    Zacznik nr 1 formularz zgoszeniowy szkoy
•    Zacznik nr 2 karta projektu
•    Zacznik nr 3 sprawozdanie z realizacji projektu
•    Zacznik nr 4 owiadczenie o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziau w konkursie

 

 

 

Dodany: 2016-01-14
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Dorota Niedzielska-Barczyk