Bezpieczestwo, profilaktyka, wychowanie

Kampania "W wiecie praw i obowizkw - ucze bezpieczny" - Konkurs na piosenk o tematyce prawa iobowizki ucznia - dla uczniw szk podstawowych, gimnazjw iponadgimnazjalnych

Szanowni Pastwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie szkó województwa lskiego


Zapraszamy do udziau w Kampanii „W wiecie praw i obowizków – ucze bezpieczny” realizowanej w ramach Programu zwalczania przestpczoci i aspoecznych zachowa „Razem Bezpieczniej w Regionie” w okresie od kwietnia do czerwca 2016 r.


Celem Kampanii jest podkrelenie dziaa oferowanych przez szkoy w celu zapewnienia bezpieczestwa dzieciom i modziey.

Cele Programu „Razem Bezpieczniej w Regionie”:
•    wspieranie dziaa na rzecz spoecznoci lokalnej,
•    przeciwdziaanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i modziey,
•    edukacja dla bezpieczestwa.
Ponadto Kampania zakada zwikszenie wiadomoci i pogbienie wiedzy modych ludzi z zakresu znajomoci praw czowieka i samorzdnoci oraz odpowiedzialnoci prawnej za siebie i innych.

Wród planowanych dziaa w ramach Kampanii „W wiecie praw i obowizków – ucze bezpieczny” znajduje si Konkurs na piosenk o tematyce prawa i obowizki ucznia - dla uczniów szkó podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych  

Do pobrania:

REGULAMIN konkursu – piosenka tematyczna
Za. nr 3 Karta Zgoszenia  

Osoba odpowiedzialna Dorota Niedzielska-Barczyk – tel. (32) 606 30 14
 

 

 

 

 

 

Dodany: 2016-03-30
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Dorota Niedzielska-Barczyk