Bezpieczestwo, profilaktyka, wychowanie

Kampania "W wiecie praw i obowizkw - ucze bezpieczny" - Konferencja Dobry Samorzd Uczniowski dlauczniw szk podstawowych, gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych

 

Szanowni Pastwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie szkó województwa lskiego


Zapraszamy do udziau w Kampanii „W wiecie praw i obowizków – ucze bezpieczny” realizowanej w ramach Programu zwalczania przestpczoci i aspoecznych zachowa „Razem Bezpieczniej w Regionie” w okresie od kwietnia do czerwca 2016 r.


Celem Kampanii jest podkrelenie dziaa oferowanych przez szkoy w celu zapewnienia bezpieczestwa dzieciom i modziey.

Cele Programu „Razem Bezpieczniej w Regionie”:
•    wspieranie dziaa na rzecz spoecznoci lokalnej,
•    przeciwdziaanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i modziey,
•    edukacja dla bezpieczestwa.
Ponadto Kampania zakada zwikszenie wiadomoci i pogbienie wiedzy modych ludzi z zakresu znajomoci praw czowieka i samorzdnoci oraz odpowiedzialnoci prawnej za siebie i innych.

Wród planowanych dziaa w ramach Kampanii „W wiecie praw i obowizków – ucze bezpieczny” znajduje si konferencja pod nazw Dobry Samorzd Uczniowski – zaplanowana na 8 kwietnia 2016 r. w auli lskich Technicznych Zakadów Naukowych w Katowicach, ul. Sokolska 26, w godz. 10.00-14.00. na konferencj zapraszamy przedstawicieli samorzdów uczniowskich (maksymalnie 3 uczniów z jednej szkoy) z opiekunami.

Zgoszenia na konferencj mona dokona poprzez platform SOK po zalogowaniu e-dyrektor.kuratorium.katowice.pl/login od dnia 30 marca 2016 r. do wyczerpania miejsc. Decyduje kolejno zgosze. Potwierdzenie Pastwa rejestracji na konferencj zostanie przekazane na adres e-mail wskazany w zgoszeniu.

Do pobrania:
Plan Konferencji Dobry Samorzd Uczniowski

Osoba  odpowiedzialna Dorota Niedzielska-Barczyk – tel. (32) 606 30 14

 

 

 


 

Dodany: 2016-03-30
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Dorota Niedzielska-Barczyk