Bezpieczestwo, profilaktyka, wychowanie

Konferencja szkoleniowa pn. W sieci elektronicznej przemocy - IV

 Zastpca lskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji i lski Kurator Owiaty zapraszaj dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkó podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zainteresowanych problematyk zagroe zwizanych z Internetem do udziau w konferencji szkoleniowej pn. „W sieci elektronicznej przemocy IV”. Konferencja realizuje zaoenia programu ograniczenia przestpstw i aspoecznych zachowa „Razem Bezpieczniej w regionie” na obszarze województwa lskiego.

Termin konferencji - 27 kwietnia 2016 r. w godzinach 10:00 – 14:00 
Miejsce: Sala Marmurowa Urzdu Wojewódzkiego w Katowicach ul. Jagielloska 25

Rejestracja uczestników w dniu konferencji od godz. 9:30

Program konferencji

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji deklaruj obecno poprzez platform SOK – Ankieta: „Lista uczestników konferencji szkoleniowej pn. „W sieci elektronicznej przemocy IV”. Loginem i hasem dysponuje dyrektor szkoy. 
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejno zgosze.

Dodany: 2016-04-14 | Data ostatniej modyfikacji: 2016-04-15
Dodany przez: A.Kloc | Osoba udostpniajca informacj: Dorota Niedzielska-Barczyk