konkursy przedmiotowe / szkoy podstawowe igimnazja

Harmonogram odbioru loginw, hase i numerw identyfikacyjnych szk do Wojewdzkich Konkursw Przedmiotowych

Zgodnie z § 18 Regulaminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkó podstawowych i gimnazjów województwa lskiego w roku szkolnym 2016/2017, przekazujemy harmonogram odbioru loginów i hase oraz numerów identyfikacyjnych szkó, niezbdnych do elektronicznego pobrania arkuszy konkursowych I etapu Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych.
Szczegóow instrukcj dotyczc sposobu pobierania zestawu konkursowego moe odebra dyrektor szkoy lub osoba przez niego upowaniona.
Do odebrania ww. wymienionych materiaów zobowizani s take dyrektorzy zgoszonych do Konkursu szkó, z których uczniowie bior udzia w Konkursie w innej szkole.
 

Pobierz harmonogram »

 

 

 

 

 

 

Dodany: 2016-10-26
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Agnieszka Skowron