konkursy przedmiotowe / szkoy podstawowe igimnazja

Wyniki III etapu Wojewdzkich Konkursw Przedmiotowych dla uczniw szk podstawowych i gimnazjw woj. lskiego w roku szkolnym 2016/2017


Zgodnie z § 31 Regulaminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych listy wszystkich uczestników etapu wojewódzkiego z przydzielonymi punktami oraz listy laureatów i finalistów  zamieszczone zostan na stronie internetowej waciwej placówki doskonalenia nauczycieli.
Ogoszenie wyników etapu wojewódzkiego Konkursu nastpi w terminie do 2 tygodni od daty przeprowadzenia Konkursu.

Adresy stron internetowych z wynikami  III etapu
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017
 

 

SZKOY PODSTAWOWE

Konkurs Przedmiotowy z Jzyka Polskiego

www.womczest.edu.pl

Konkurs Przedmiotowy z Matematyki

www.wombb.edu.pl

GIMNAZJA

Konkurs Przedmiotowy z Jzyka Polskiego

www.womczest.edu.pl

Konkurs Przedmiotowy z Matematyki

www.wombb.edu.pl

Konkurs Przedmiotowy z Jzyka Angielskiego

www.womkat.edu.pl

Konkurs Przedmiotowy z Biologii

www.womkat.edu.pl

Konkurs Przedmiotowy z Historii

www.womkat.edu.pl

Konkurs Przedmiotowy z Geografii

wom.edu.pl

Konkurs Przedmiotowy z Wiedzy o Spoeczestwie

www.womkat.edu.pl

Konkurs Przedmiotowy z Fizyki

www.wombb.edu.pl

Konkurs Przedmiotowy z Chemii

www.womkat.edu.pl

Konkurs Przedmiotowy z Jzyka Niemieckiego

www.womczest.edu.pl

Konkurs Przedmiotowy z Jzyka Francuskiego

wom.edu.pl

Konkurs Przedmiotowy z Jzyka Rosyjskiego

www.womczest.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodany: 2017-03-01
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Agnieszka Skowron