olimpiady / szkoy ponadgimnazjalne

XLIII Olimpiada Wiedzy Technicznej

Federacja Stowarzysze Naukowo – Technicznych NOT po raz 43 organizuje Olimpiad Wiedzy Technicznej. Olimpiada adresowana jest do uczniów szkó ponadgimnazjalnych - techników i liceów ogólnoksztaccych. Organizatorzy zapraszaj wszystkich uczniów zainteresowanych tematyk zwizan z ogólnie pojt technik, zjawiskami fizycznymi i opisem matematycznym tych zjawisk, umoliwiajcym analiz dziaania urzdze technicznych oraz ich projektowanie.
Tegoroczna edycja olimpiady organizowana jest w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej.

Zawody maj charakter indywidualny i s trzystopniowe:

•    zawody I stopnia (szkolne)             21 padziernika 2016 roku (pitek),
•    zawody II stopnia (okrgowe)        11 stycznia 2017 roku (roda),
•    zawody III stopnia (centralne)        7 – 9 kwietnia 2017 roku (weekend).

Szczegóowe informacje dostpne s na stronie NOT  www.enot.pl oraz na stronie na stronie internetowej Olimpiady www.owt.edu.pl

 
 

 

 

 

Dodany: 2016-09-05
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Redakcja