olimpiady / szkoy ponadgimnazjalne

Olimpiada Wiedzy o rodzinie - organizowana w roku szkolnym 2016/2017 pod hasem Rodzina - to druyna


Szanowni Pastwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele liceów ogólnoksztaccych i techników


Wydzia Teologii Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego w Olsztynie (kierunek ksztacenia – Nauki o Rodzinie) wygra konkurs ogoszony przez Ministra Edukacji Narodowej na organizacj i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Rodzinie w latach 2016-2019.
W roku szkolnym 2016/2017 hasem Olimpiady bdzie „Rodzina – to druyna”.
Szczegóy dotyczce Olimpiady (Harmonogram, Program Olimpiady, Regulamin Olimpiady) do pobrania ze strony: www.uwm.edu.pl
 

 

 

 

Dodany: 2016-09-15
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Dorota Niedzielska-Barczyk