olimpiady / szkoy ponadgimnazjalne

XIX Oglnopolska Olimpiada Wiedzy o ywnoci

Uniwersytet Przyrodniczy wraz z Zespoem Szkó Przemysu Spoywczego w Poznaniu organizuje XIX Ogólnopolsk Olimpiad Wiedzy o ywnoci. Olimpiada organizowana jest dla uczniów technikum, liceum ogólnoksztaccego oraz dla suchaczy kursów kwalifikacyjnych. Celem olimpiady jest podniesienie poziomu ksztacenia zawodowego, pobudzenie i rozwijanie zainteresowa uczniów problemami produkcji ywnoci , konfrontacja moliwoci osigni uczniów z rónych szkó oraz nawizanie wspópracy pomidzy szkoami. Szczegóowe informacje o olimpiadzie wraz z regulaminem znajduj si na stronie: www.zsps.poznan.pl w zakadce „Olimpiada”.

 

 

 

Dodany: 2016-09-29
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Boena Skalik