Rekrutacja

Postanowienie lskiego Kuratora Owiaty w sprawie wykazu zawodw wiedzy, artystycznych i sportowych, orgaznizowanych przez kuratora owiaty lub inne podmioty dziaajce na terenie szkoy, ktre mog bywymienione na wiadectwie ukoczenia gimnazjum oraz okrelenia miejsc uznanych za wysokie wtychzawodach w roku szkolnym 2016/2017


»»  Tekst postanowienia

 

Zaczniki:

1. Wykaz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa lskiego organizowanych przez lskiego Kuratora Owiaty

2. Wykaz zawodów wiedzy – konkursów tematycznych – o zasigu ogólnopolskim organizowanych przez  kuratorów owiaty na podstawie zawartych porozumie

3. Wykaz Olimpiad gimnazjalistów

4. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora owiaty lub inne podmioty dziaajce na terenie szkoy na terenie szkoy, które mog by wymienione na wiadectwie ukoczenia gimnazjum

 

 

 

 


 

Dodany: 2017-02-28 | Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-14
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Krystyna Szymczyk