Rekrutacja

Postpowanie rekrutacyjne i uzupeniajce - podsumowanie ankiet

Podsumowanie ankiety nr 362
Projekt do konsultacji harmonogramu czynnoci w postpowaniu rekrutacyjnym i postpowaniu uzupeniajcym do klas pierwszych publicznych szkó ponadgimnazjalnych (z wyjtkiem szkó policealnych oraz liceów ogólnoksztaccych dla dorosych), klasy pierwszej trzyletniej branowej szkoy I stopnia   »»  dokument do pobrania

Podsumowanie ankiety nr 363
Postpowanie rekrutacyjne i postpowanie uzupeniajce - szkoa podstawowa dla dorosych i liceum ogólnoksztacce dla dorosych (wrzesie 2017, luty 2018), szkoa branowa I stopnia (luty 2018), szkoa policealna (wrzesie 2017, luty 2018) - projekty do konsultacji   »»  dokument do pobrania

 

 

 

 

 

 

Dodany: 2017-04-19
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Krystyna Szymczyk