szkolenia, konferencje

Projekt szkoleniowo-edukacyjny pt. "Zanim udusi nas SMOG Spoecznociowa Platforma Transferu Wiedzy"

 Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddzia w Czstochowie zaprasza nauczycieli do wzicia udziau w projekcie szkoleniowo-edukacyjnym pt. „Zanim udusi nas SMOG – Spoecznociowa Platforma Transferu Wiedzy”. Celem projektu jest uwiadomienie i ksztacenie spoecznoci lokalnej w obszarze ochrony rodowiska i zrównowaonego rozwoju w aspekcie przeciwdziaania niskiej emisji. W zaczeniu zaproszenie i program szkolenia.

Dodany: 2016-10-11
Dodany przez: A.Kloc | Osoba udostpniajca informacj: Boena Skalik