szkolenia, konferencje

Uniwersytet Polonistw

Katedra Dydaktyki Jzyka i Literatury Polskiej Wydziau Filologicznego Uniwersytetu lskiego w Katowicach organizuje „Uniwersytet Polonistów” - cykl spotka poczonych z wykadami i dyskusjami. Projekt, który w tym roku realizowany jest pod hasem „Przestrzenie spotkania” i bdzie dotyczy zagadnie kulturowych, adresowany jest do nauczycieli jzyka polskiego.

Trzeci wykad w ramach tego cyklu rozpocznie si 28 lutego 2017 roku o godz. 16.00 w sali Rady Wydziau Filologicznego w Katowicach. Wykad pt. „»Anoreksja prawdy«. Jak y i myle w kulturze postprawdziwoci?” wygosi prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek – kierownik Zakadu Logiki i Metodologii Wydziau Nauk Spoecznych U.

 

 

Dodany: 2017-02-16
Dodany przez: M.Rygalik | Osoba udostpniajca informacj: Ewa Jakubiak-Wicaw