szkolenia, konferencje

Sosnowieckie Forum Dyskusyjne Nauczycieli Geografii

Dziekan Wydziau Nauk o Ziemi Uniwersytetu lskiego w Sosnowcu wraz z Komisj Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Oddziaem Katowickim PTG zaprasza wszystkie osoby zainteresowane sytuacj geografii w reformowanym systemie edukacji na Sosnowieckie Forum Dyskusyjne Nauczycieli Geografii. Regionalna konferencja geografów powicona podstawie programowej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej odbdzie si w sobot 25 marca 2017 r. w auli WNoZ w Sosnowcu przy ul. Bdziskiej 60 od godz. 10.30.

 

 

 

 

  

Dodany: 2017-03-14
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Ewa Jakubiak-Wicaw