placwki doskonalenia nauczycieli

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placwek doskonalenia nauczycieli oraz obwieszczenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 16 grudnia 2009 r. o sprostowaniu bdu (dot. wiadectwa ukoczenia kursu kwalifikacyjnego)

Uprzejmie informujemy, e w dniu 27 listopada 2009 r. zostao opublikowane rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537).

Rozporzdzenie wchodzi w ycie 5 grudnia 2009 r.

Pobierz rozporzdzenie »

 

Uprzejmie informujemy, e w dniu 22 grudnia 2009 r. zostao ogoszone obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. o sprostowaniu bdu (Dz. U. Nr 218, poz. 1701). Sprostowanie dotyczy zacznika do rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537).

Obwieszczenie weszo w ycie 22 grudnia 2009 r.

Zacznik:

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 218, poz. 1701).

Dodany: 2009-12-04 | Data ostatniej modyfikacji: 2011-07-20
Dodany przez: M.Podstawski | Osoba udostpniajca informacj: Krystyna Radziuk - Kwak