odznaczenia, nagrody, wyrnienia

Terminarz skadania wnioskw

 

Terminarz skadania wniosków
o odznaczenia pastwowe i resortowe oraz o nagrody Ministra Edukacji Narodowej
i lskiego Kuratora Owiaty u w roku szkolnym 2016/2017.

 

Lp

Odznaczenie/nagrody

Termin

Wymagane dokumenty

1

Odznaczenia pastwowe

31 padziernika 2016*

1.Wniosek o nadanie orderu – odznaczenia lub Wniosek o nadanie Medalu za Dugoletni Sub

 

2.zapytanie o udzielenie informacji o osobie

2

Medal Komisji Edukacji Narodowej

30 grudzie 2016*

1.wniosek o nadanie Medalu KEN

2. owiadczenie kandydata o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

3

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej

8 kwietnia 2017*

1.wniosek o przyznanie nagrody MEN

2. opinia Rady Pedagogicznej (skada si wycznie w przypadku zoenia wniosku o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela)

5

Nagroda lskiego Kuratora Owiaty

              6 maja 2017*

1.wniosek o przyznanie nagrody lskiego Kuratora Owiaty

*Wnioski (obustronne) naley skada w zalenoci od miejsca zatrudnienia

Miejsce skadania:

 

Komórka organizacyjna

Rejon zatrudnienia

Kuratorium Owiaty w Katowicach

40-024 Katowice, Powstaców 41 a

 

Katowice, Tychy, witochowice oraz powiat bierusko – ldziski.

Delegatura w Bielsku - Biaej

43-300 Bielsko -  Biaa, ul. Piastowska 44

 

Bielsko -  Biaa oraz powiaty: bielski, cieszyski, pszczyski, ywiecki.

Delegatura w Bytomiu

41-902 Bytom, ul. Antoniego Józefczaka 39

 

Bytom, Chorzów, Piekary lskie, Siemianowice lskie oraz powiat tarnogórski.

Delegatura w Czstochowie

42-200 Czstochowa, ul. Sobieskiego 7

 

Czstochowa oraz powiaty: czstochowski, kobucki, lubliniecki, myszkowski.

Delegatura w Gliwicach

44-102 Gliwice, Warszawska 35

 

Gliwice, Ruda lska, Zabrze oraz powiat gliwicki.

Delegatura w Rybniku

44-200 Rybnik, ul. 3-go Maja 27

 

Jastrzbie Zdrój, Rybnik, ory oraz powiaty: mikoowski, raciborski, rybnicki, wodzisawski.

Delegatura w Sosnowcu

41-200 Sosnowiec, Krzywa 2

 

Dabrowa Górnicza, Jaworzno, Mysowice, Sosnowiec oraz powiat bdziski i zawierciaski.

Dodany: 2014-09-25 | Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-06
Dodany przez: D.Karwacki | Osoba udostpniajca informacj: Magorzata Kucharczyk