placwki ksztacenia ustawicznego

Karta nr 32 - Uzyskanie decyzji o przyznaniu akredytacji placwkom i orodkom prowadzcym ksztacenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

 

Pobierz kart ( plik .doc)

 

 

Dodany: 2017-01-01 | Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-02
Dodany przez: M.Rygalik | Osoba udostpniajca informacj: Pawe Habryka