Sprawy obronne oraz edukacja dla bezpieczestwa

Edukacja dla bezpieczestwa dla dzieci i modziey – materiay do pobrania

Zapraszam do odwiedzenia  witryny internetowej www.naszebezpieczenstwo.strefa.pl  gdzie Pastwo mog uzyska informacje
o programie ,,Co mog zrobi dla siebie i innych w trakcie realnego zagroenia, czekajc na przybycie ratowników”. Autor Pan Marek Parol pisze o waciwych zachowaniach w przypadku wystpienia zagroe.

Dodany: 2016-04-07
Dodany przez: B.Badowski | Osoba udostpniajca informacj: Wacaw Wjcik