Sprawy obronne oraz edukacja dla bezpieczestwa

Zaproszenie dla modziey na imprez rekreacyjno - edukacyjna przez Zakady Mechaniczne "Bumar - abdy" w Gliwicach.

Informacja

Dodany: 2016-04-20
Dodany przez: B.Badowski | Osoba udostpniajca informacj: Wacaw Wjcik