turystyka

Poradnik dotyczacy wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i modziey w wojewdztwie podlaskim

Opracowany we wspópracy z Kuratorium Owiaty, Komend Wojewódzk Policji, Komend Wojewódzk Pastwowej Stray Poarnej oraz Wojewódzk Inspekcj Transportu Drogowego w Biaymstoku "Poradnik dotyczcy wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i modziey w województwie podlaskim"

Poradnik zawiera najistotniejsze informacje dotyczce wymogów technicznych odnoszcych si do autobusów przewocych dzieci, prawa i obowizki organizatorów wyjazdów i przewoników, a take sposób postpowania w sytuacjach szczególnych - awarie, poary, wypadki drogowe.

Poradnik gownie ma za zadanie pomoc organizatorom wycieczek, opiekunom szkolnym w zorganizowaniu bezpiecznej podroy.

Poradnik (.PDF)

Dodany: 2013-10-28
Dodany przez: D.Karwacki | Osoba udostpniajca informacj: Agata Siewierz