wypoczynek

Otwarty konkurs ofert na powierzenie (sfinansowanie) wykonania zada publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i modziey w 2016 r.

Informacja dostpna pod adresem: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=430&news=6612&number=1&biuletyn=1

Dodany: 2016-04-22 | Data ostatniej modyfikacji: 2016-06-02
Dodany przez: B.Badowski | Osoba udostpniajca informacj: Agnieszka Rospondek