patronaty lskiego Kuratora Owiaty

X Oglnopolski Midzyszkolny Przegld Filmowy "Wylgarnia"


Organizator: Zespó Szkó Ogólnoksztaccych w Jaworznie
Termin:  Fina 31 marca 2017 r.

 

 

 

 

Dodany: 2016-12-13
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Dorota Niedzielska-Barczyk