patronaty lskiego Kuratora Owiaty

VII Oglnopolski Konkurs Literacki: Literacki SMS - poezja i proza na 160 znakw pod hasem: Skd przychodzimy?, Kim jestemy?, Dokd zmierzamy?


Organizator: Zespó Szkó Ogólnoksztacco-Technicznych w Lublicu
Termin:  21 marca 2017 r.
 

 

 

 

 

Dodany: 2016-12-13 | Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-20
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Dorota Niedzielska-Barczyk