patronaty lskiego Kuratora Owiaty

lski Konkurs Jzyka Niemieckiego


Organizator: Zespó Szkó Technicznych i Ogólnoksztaccych nr 3 w Chorzowie
Termin:  I etap 9 stycznia 2017 r., II etap 14 lutego 2017 r., III etap 14 marca 2017 r.

 

 

 

 

Dodany: 2016-12-22
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Dorota Niedzielska-Barczyk