patronaty lskiego Kuratora Owiaty

Wojewdzki Konkurs Poezji oraz Piosenki Niemieckojzycznej Deutsch macht Spaß w ramach Dnia Mniejszoci Narodowej Jzyka Niemieckiego


Organizator:
Zespó Szkó Ogólnoksztaccych nr 12 w Gliwicach
Termin:  I etap 9 stycznia 2017 r., gala 22 lutego 2017 r.

 

 

 

 

Dodany: 2017-01-04
Dodany przez: R.Jaron | Osoba udostpniajca informacj: Dorota Niedzielska-Barczyk