patronaty lskiego Kuratora Owiaty

Olimpiada Wiedzy Motoryzacyjnej

 

Organizator: Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie l.

Termin: eliminacje do 7 kwietnia 2017 r., fina 19 maja 2017 r.

 

 

 

Dodany: 2017-01-12
Dodany przez: M.Rygalik | Osoba udostpniajca informacj: Dorota Niedzielska-Barczyk