plan nadzoru pedagogicznego

Kierunki realizacji polityki owiatowej pastwa w roku szkolnym 2016/2017 - po zmianie

 

Zacznik

 

 

 

Osoba udostpniajca informacj: Jan Gratka
Osoba dodajca informacj: M.Rygalik
Data publikacji: 2017-02-03