kontrola

Protokoy kontroli doranych

lski Kurator Owiaty, na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 roku o dostpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198 z pn. zm.) dokona wyczenia jawnoci informacji publicznej ze wzgldu na ochron prywatnoci oraz w interesie uczniw i ich rodzicw (opiekunw prawnych). • Wydzia Nadzoru Pedagogicznego

  • Rok 2013

   • Wrzesie

   • Padziernik

   • Listopad

   • Grudzie

  • Rok 2014

   • Stycze

   • Luty

   • Marzec

   • Kwiecie

   • Maj

   • Czerwiec

   • Lipiec

   • Sierpie

   • Wrzesie

   • Padziernik

   • Listopad

   • Grudzie

  • Rok 2015

   • Stycze

   • Luty

   • Marzec

   • Kwiecie

   • Maj

   • Czerwiec

   • Lipiec

   • Sierpie

   • Wrzesie

   • Padziernik

   • Listopad

   • Grudzie

  • Rok 2016

   • Stycze

   • Luty

   • Marzec

   • Kwiecie

   • Maj

   • Czerwiec

   • Lipiec

   • Sierpie

   • Wrzesie

   • Padziernik

   • Listopad

   • Grudzie

  • Rok 2017

   • Stycze

   • Luty

   • Marzec

   • Kwiecie

   • Maj

   • Czerwiec

   • Lipiec

   • Sierpie

   • Wrzesie

   • Padziernik

   • Listopad

   • Grudzie

  Delegatura w Bielsku-Biaej

  • Rok 2013

   • Wrzesie

   • Padziernik

   • Listopad

   • Grudzie

  • Rok 2014

   • Stycze

   • Luty

   • Marzec

   • Kwiecie

   • Maj

   • Czerwiec

   • Lipiec

   • Sierpien

   • Wrzesie

   • Padziernik

   • Listopad

   • Grudzie

  • Rok 2015

   • Stycze

   • Luty

   • Marzec

   • Kwiecie

   • Maj

   • Czerwiec

   • Lipiec

   • Sierpie

   • Wrzesie

   • Padziernik

   • Listopad

   • Grudzie

  • Rok 2016

   • Stycze

   • Luty

   • Marzec

   • Kwiecie

   • Maj

   • Czerwiec

   • Lipiec

   • Sierpie

   • Wrzesie

   • Padziernik

   • Listopad

   • Grudzie

  • Rok 2017

   • Stycze

   • Luty

   • Marzec

   • Kwiecie

   • Maj

   • Czerwiec

   • Lipiec

   • Sierpie

   • Wrzesie

   • Padziernik

   • Listopad

   • Grudzie

  Delegatura w Bytomiu

  • Rok 2016

   • Stycze

   • Luty

   • Marzec

   • Kwiecie

   • Maj

   • Czerwiec

   • Lipiec

   • Sierpie

   • Wrzesie

   • Padziernik

   • Listopad

   • Grudzie

  • Rok 2017

   • Stycze

   • Luty

   • Marzec

   • Kwiecie

   • Maj

   • Czerwiec

   • Lipiec

   • Sierpie

   • Wrzesie

   • Padziernik

   • Listopad

   • Grudzie

  Delegatura w Czstochowie

  • Rok 2013

   • Wrzesie

   • Padziernik

   • Listopad

   • Grudzie

  • Rok 2014

   • Luty

   • Marzec

   • Kwiecie

   • Maj

   • Czerwiec

   • Lipiec

   • Sierpie

   • Wrzesie

   • Padziernik

   • Listopad

   • Grudzie

  • Rok 2015

   • Stycze

   • Luty

   • Marzec

   • Kwiecie

   • Maj

   • Czerwiec

   • Lipiec

   • Sierpie

   • Wrzesie

   • Padziernik

   • Listopad

   • Grudzie

  • Rok 2016

   • Stycze

   • Luty

   • Marzec

   • Kwiecie

   • Maj

   • Czerwiec

   • Lipiec

   • Sierpie

   • Wrzesie

   • Padziernik

   • Listopad

   • Grudzie

  • Rok 2017

   • Stycze

   • Luty

   • Marzec

   • Kwiecie

   • Maj

   • Czerwiec

   • Lipiec

   • Sierpie

   • Wrzesie

   • Padziernik

   • Listopad

   • Grudzie

  Delegatura w Gliwicach

  • Rok 2013

   • Wrzesie

   • Padziernik

   • Listopad

   • Grudzie

  • Rok 2014

   • Stycze

   • Kwiecie

   • Maj

   • Czerwiec

   • Lipiec

   • Sierpie

   • Wrzesie

   • Padziernik

   • Listopad

   • Grudzie

  • Rok 2015

   • Stycze

   • Luty

   • Marzec

   • Kwiecie

   • Maj

   • Czerwiec

   • Lipiec

   • Sierpie

   • Wrzesie

   • Padziernik

   • Listopad

   • Grudzie

  • Rok 2016

   • Stycze

   • Luty

   • Marzec

   • Kwiecie

   • Maj

   • Czerwiec

   • Lipiec

   • Sierpie

   • Wrzesie

   • Padziernik

   • Listopad

   • Grudzie

  • Rok 2017

   • Stycze

   • Luty

   • Marzec

   • Kwiecie

   • Maj

   • Czerwiec

   • Lipiec

   • Sierpie

   • Wrzesie

   • Padziernik

   • Listopad

   • Grudzie

  Delegatura w Rybniku

  • Rok 2013

   • Wrzesie

   • Padziernik

   • Listopad

   • Grudzie

  • Rok 2014

   • Stycze

   • Luty

   • Marzec

   • Kwiecie

   • Maj

   • Czerwiec

   • Lipiec

   • Sierpie

   • Wrzesie

   • Padziernik

   • Listopad

   • Grudzie

  • Rok 2015

   • Stycze

   • Luty

   • Marzec

   • Kwiecie

   • Maj

   • Czerwiec

   • Lipiec

   • Sierpie

   • Wrzesie

   • Padziernik

   • Listopad

   • Grudzie

  • Rok 2016

   • Stycze

   • Luty

   • Marzec

   • Kwiecie

   • Maj

   • Czerwiec

   • Lipiec

   • Sierpie

   • Wrzesie

   • Padziernik

   • Listopad

   • Grudzie

  • Rok 2017

   • Stycze

   • Luty

   • Marzec

   • Kwiecie

   • Maj

   • Czerwiec

   • Lipiec

   • Sierpie

   • Wrzesie

   • Padziernik

   • Listopad

   • Grudzie

 • Delegatura w Sosnowcu

  • Rok 2013

   • Wrzesie

   • Padziernik

   • Listopad

   • Grudzie

  • Rok 2014

   • Stycze

   • Luty

   • Marzec

   • Kwiecie

   • Maj

   • Czerwiec

   • Lipiec

   • Sierpie

   • Wrzesie

   • Padziernik

   • Listopad

   • Grudzie

  • Rok 2015

   • Stycze

   • Luty

   • Marzec

   • Kwiecie

   • Maj

   • Czerwiec

   • Lipiec

   • Sierpie

   • Wrzesie

   • Padziernik

   • Listopad

   • Grudzie

  • Rok 2016

   • Stycze

   • Luty

   • Marzec

   • Kwiecie

   • Maj

   • Czerwiec

   • Lipiec

   • Sierpie

   • Wrzesie

   • Padziernik

   • Listopad

   • Grudzie

  • Rok 2017

   • Stycze

   • Luty

   • Marzec

   • Kwiecie

   • Maj

   • Czerwiec

   • Lipiec

   • Sierpie

   • Wrzesie

   • Padziernik

   • Listopad

   • Grudzie

Osoba udostpniajca informacj: Magorzata Talarczyk
Osoba dodajca informacj: D.Karwacki
Data publikacji: 2014-05-24Osoba modyfikujca informacj: B.Badowski
Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-20