wspomaganie

Rola dyrektora w ewaluacji - o zwizku ewaluacji ze wspomaganiem rozwoju szk i placwek.

Szczegóowe informacje (.doc)

 

Osoba udostpniajca informacj: Agata Siewierz
Osoba dodajca informacj: D.Karwacki
Data publikacji: 2014-10-03